Algemene voorwaarden

Welkom bij onlinespeeltideal.com!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van onlinespeeltideal.com, te vinden op onlinespeeltideal.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf het niet gebruiken onlinespeeltideal.com als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar onze Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, acceptatie en overweging van betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant uit te voeren op de meest geschikte manier met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de heersende wet op de advertentie. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot onlinespeeltideal.com, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het onlinespeeltideal.com's Privacybeleid.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Koekjes zijn gebruikt door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze bezoeken website. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten onlinespeeltideal.com en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op onlinespeeltideal.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen via onlinespeeltideal.com voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van onlinespeeltideal.com
 • Materiaal van onlinespeeltideal.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van onlinespeeltideal.com reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Verspreid inhoud van onlinespeeltideal.com

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te posten en uit te wisselen bepaalde onderdelen van de website. onlinespeeltideal.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van onlinespeeltideal.com,its agenten en/of filialen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn mening post en meningen. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, is onlinespeeltideal.com niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Reacties op deze website.

onlinespeeltideal.com behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en eventuele opmerkingen te verwijderen beschouwd als ongepast, aanstootgevend of veroorzaakt een schending van deze Algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen dus;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal wat een inbreuk op de privacy is
 • De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten aan te moedigen of te promoten of onwettige activiteit.

U verleent hierbij onlinespeeltideal.com een niet-exclusieve licentie om anderen te gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren gebruik, reproduceer en bewerk al uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de Websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra, en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen bevatten.

Deze organisaties kunnen zo lang mogelijk naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken de link: (a) is op geen enkele manier misleidend; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de koppeling partijsite.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online telefoonboeken;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet zou maken ongunstig naar onszelf of naar onze erkende bedrijven kijken; (b) de organisatie heeft er geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van onlinespeeltideal.com; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (B) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en zijn producten of Diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de organisaties bent die worden vermeld in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar onlinespeeltideal.com. Vermeld hierbij uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u van plan bent om naar onze website te linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt naar onze website linken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van onlinespeeltideal.com of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentie overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die veranderen in op welke manier dan ook de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om en te beschermen verdedig ons tegen alle claims die op uw website verschijnen. Er mogen geen links verschijnen op een website die kan worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins in strijd is met, of pleitbezorgers de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Rechtsvoorbehoud

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. Jij goedkeuren om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze te wijzigen algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment. Door continu naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze algemene voorwaarden voor koppelingen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen elk moment. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om op u te reageren direct.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of nauwkeurigheid; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website wordt up-to-date gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onder voorbehoud van het voorgaande lid; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zullen wij dat doen niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.